't Overschotje

Contributie per maand

De contributie bevat een basisdeel van € 5,- per maand voor de omnivereniging en wordt per maand of kwartaal via automatische incasso geïnd.

Onderstaand de totaalbedragen per maand.

SENIOR (vanaf 19 jaar**) € 21,75 *
JUNIOR (vanaf 15 jaar**) € 14,25
ASPIRANT (vanaf 11 jaar**) € 10,75
PUPIL (vanaf 7 jaar**) € 10,75
WELP / KANGOEROE € 5,-
STEUNEND LID € 6,40
RECREANT / BOWLS € 9,75
JEU DE BOULES € 5,-

*) Buiten de plaats wonende studenten kunnen in aanmerking komen voor studentenkorting.
**) Peildatum voor de leeftijdscategorie is 1 januari

Downlo