't Overschotje

Contributie per maand

De contributie bevat een basisdeel van € 5,- per maand voor de omnivereniging en wordt per maand of kwartaal via automatische incasso geïnd.

Onderstaand de totaalbedragen per maand.

SENIOR (vanaf 19 jaar**) € 21,75 *
JUNIOR (vanaf 15 jaar**) € 14,25
ASPIRANT (vanaf 11 jaar**) € 10,75
PUPIL (vanaf 7 jaar**) € 10,75
WELP / KANGOEROE € 5,-
STEUNEND LID € 6,40
RECREANT / BOWLS € 9,75
JEU DE BOULES € 5,-

*) Buiten de plaats wonende studenten kunnen in aanmerking komen voor studentenkorting.
**) Peildatum voor de leeftijdscategorie is 1 januari

Download machtiging voor incasso

Beach Center

Wil je onbeperkt kunnen ‘beachen’? Word dan lid van het Beach Center voor slechts € 25,00 per seizoen! (april t/m oktober). Leden van ’t Overschotje zijn automatisch lid van het ‘Beach Center’.

 

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap (per volgend kwartaal) kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester. Stoppen als spelend lid per nieuwe seizoen moet voor 15 mei worden doorgegeven. Bij opzeggingen gedurende het speelseizoen kan er een kwartaal extra contributie worden berekend wegens reeds gemaakte kosten.