't Overschotje

Lid worden?

Een ieder kan vrijblijvend 2x gratis meetrainen voor hij / zij besluit om lid te worden. Om je in te schrijven als lid van de vereniging hebben we onderstaande gegevens nodig. 

Naam, geslacht, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail adres en soort lid (steunend, jeu de boules, bowls, kombi-fit)

 

Download aanmeldformulier / machtiging

Het formulier (scan of foto) graag inleveren bij de penningmeester, email (penningmeester@overschotje.nl) of Whatsapp (06-51064845)

Voor informatie over de contributie, zie de pagina Contributie

 

Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email bij de penningmeester, per eind van het lopende kwartaal.