't Overschotje

Lid worden?

Een ieder kan vrijblijvend 2x gratis meetrainen voor hij / zij besluit om lid te worden. Om je in te schrijven als lid van de vereniging hebben we onderstaande gegevens nodig. (Deze kunnen per mail of schriftelijk worden ingediend.)

Naam, geslacht, adres, telefoonnummer, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres. Ook horen we graag of je eerder hebt gekorfbald en wat voor een soort lid je wordt. Zie voor de verschillende mogelijkheden en de contributies de contributie pagina. Na inschrijving wordt je toegevoegd aan de verzendlijst van ons weekbulletin waarin de informatie staat over trainingen, wedstrijden, activiteiten en andere zaken.

Indeling op basis van leeftijd:

Categorie Gemiddelde leeftijd – Speelgerechtigde leeftijd
Kangoeroe 7 – n.v.t.
F-pupillen 7 – 8 T/m 9 jaar
E-pupillen 8 – 9 T/m 10 jaar
D-pupillen 10 – 11 T/m 12 jaar
C-aspiranten 11 – 12 T/m 13 jaar
B-aspiranten 12 – 14 T/m 16 jaar
A-junioren 14 – 16 T/m 18 jaar
S-Senioren 18 en ouder – minimaal 14 jaar

De contributie innen we via een incasso, maandelijks of per kwartaal. Hiervoor ontvang je een incassoformulier. De contributie bestaat uit een algemeen deel (voor iedereen gelijk) en een toeslag voor hetgeen je gaat doen.

Wil je wedstrijden spelen? Lever dan ook een (recente) pasfoto in!

Meer informatie kun je krijgen bij bijvoorbeeld je train(st)er of bij het secretariaat!

Download aanmeldformulier

Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat! De contributie stopt dan aan het eind van het lopende kwartaal. Speel je mee in de competitie en zeg je op na 15 mei dan dient de contributie van het derde kwartaal nog worden voldaan gezien de dan reeds gemaakte kosten voor het nieuwe seizoen.